המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Fundusz Aprowizacyjny

Fundusz Aprowizacyjny – fundusz utworzony w Polsce w październiku 1945 r. przy Ministerstwie Aprowizacji i Handlu w celu finansowania zakupu żywności na wolnym rynku na potrzeby aprowizacji reglamentowanej, premiowania pracy i chłopów realizujących świadczenia rzeczowe. Na Fundusz Aprowizacyjny przydzielano środki finansowe z budżetu państwa oraz towary przemysłowe. W połowie 1946 Fundusz Aprowizacyjny został uprawniony do wydawania zezwoleń na prowadzenie handlu zbożem oraz organizowania własnych punktów skupu. Działał do likwidacji zaopatrzenia kartkowego ludności 1949, jego funkcje przejęły Polskie Zakłady Zbożowe.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.