המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Instrukcja gospodarcza

Instrukcja gospodarcza – zbiór przepisów, zarządzeń i zasad gospodarczych. W Polsce instrukcje gospodarcze pojawiły się w XVI w. w związku z rozwojem gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej, stały się powszechne w 2. połowie XVIII–pocz. XIX w. Wydawane przez właścicieli, ich zastępców lub zarządców wielkich (rzadko średnich) dóbr ziemskich w celu regulacji stosunków społeczno-gospodarczych oraz doskonalenia organizacji i techniki produkcji. Stanowią podstawowe i masowe źródło do dziejów wsi polskiej, częściowo opublikowane.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.