המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej (IPN) – powołany na mocy ustawy z grudnia 1998 r. (działa od VI 2000). W ramach Instytutu działają: Główna Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (Główna Komisja Badań Zbrodni na Narodzie Polskim – Instytut Pamięci Narodowej), Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów oraz Biuro Edukacji Publicznej. Do zadań Instytutu należy gromadzenie dokumentów organów bezpieczeństwa państwa, sporządzanych od 22 VII 1944 do 31 XII 1989 i zarządzanie nimi, prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycznych oraz prowadzenie działalności edukacyjnej. Ustawa o IPN przewiduje udostępnianie dokumentów zgromadzonych w archiwach służb specjalnych PRL osobom, o których organy bezpieczeństwa państwa zbierały informacje na podstawie celowo gromadzonych danych, w tym w sposób tajny. Na czele IPN stoi prezes ( VI 2000–XII 2005– L. Kieres, XII 2005––IV 2010 J. Kurtyka, od VI 2011 Ł. Kamiński ). Wybierany przez sejm na 5 lat oraz 11-osobowe kolegium.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.