המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Insurekcja wileńska 1794

Insurekcja wileńska 1794 – określenie powstania kościuszkowskiego w 1794 r. w Wilnie (22–23 IV). Spiskowcy pod wodzą płka J. Jasińskiego rozbroili garnizon rosyjski, po wyzwoleniu Wilna powołano Radę Najwyższą Litewską, naczelnikiem Siły Zbrojnej na Litwie został Jasiński. Zorganizowany sąd kryminalny osądził na karę śmierci hetmana wielkiego litewskiego, a zarazem generała rosyjskiego Sz. Kossakowskiego. Powstanie, poza Litwą, ogarnęło także Kurlandię, potem nastąpiła ofensywa wojsk rosyjskich, 12 sierpnia 1794 r. padło Wilno, wojska polskie wycofały się na Podlasie, a Jasiński pospieszył do Warszawy.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.