המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Inwentarz

Inwentarz [łac. inventarium „spis”] – szczegółowy wykaz ruchomości i nieruchomości wraz z ich opisem. W Polsce inwentarz sporządzano w XV–XIX w. w dobrach ziemskich i majątkach mieszczan w celu ewidencji majątku i świadczeń chłopskich, najczęściej w przypadku zmiany właściciela lub użytkownika dóbr. Jedno z podstawowych źródeł do dziejów wsi XVI–XVIII w., ważne także do badania historii rzemiosła, handlu oraz materialnych warunków życia. Liczne wydane drukiem.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.