המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Kasy Kredytowe Rzeszy Niemieckiej

Kasy Kredytowe Rzeszy Niemieckiej (niem. Reichskreditkassen) – instytucje zakładane w krajach okupowanych przez hitlerowskie Niemcy w celu emisji obiegowych znaków pieniężnych (asygnat kredytowych) o wartości wyrażonej w markach, kredytujące skarb Rzeszy. Na okupowanych ziemiach polskich (z wyjątkiem Górnego Śląska) tworzone od końca września 1939 roku. Oprócz emisji asygnat zajmowały się m.in. gromadzeniem dewiz i szlachetnych kruszców, w niewielkim stopniu udzielaniem pożyczek. Na ziemiach wcielonych do Rzeszy już w październiku 1939 r. przekształcono je w oddziały Banku Rzeszy, w Generalnym Gubernatorstwie w kwietniu 1940 r. przekazały swoje agendy Bankowi Emisyjnemu w Polsce.

© Treść hasła pochodzi z serwisów wiedzowych PWN; Encyklopedia PWN, Słowniki języka polskiego i Słowniki obcojęzyczne.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.