המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Kasy oszczędnościowo-pożyczkowe

Kasy oszczędnościowo-pożyczkowe – instytucje gromadzące wkłady oszczędnościowe (zazwyczaj niewielkie), udzielające pożyczek i dokonujące innych operacji kredytowych. Pojawiły się w 2. połowie XIX w., zakładane w ramach spółdzielczości kredytowej przez zrzeszenia zawodowe, gospodarcze lub terytorialne, także przez państwo. Do najstarszych należały kasy tworzone na zasadach opracowanych w Niemczech przez F.W. Raiffeisena (1862, później w wielu innych krajach). Wśród kas państwowych pierwsza powstała Pocztowa Kasa Oszczędności w Wielkiej Brytanii (1861). Na ziemiach polskich najliczniejsze były kasy Stefczyka, w 1919 powołano państwową Pocztową Kasę Oszczędności. W 1912 r. w Galicji istniało ponad 1,4 tys. kas, w Królestwie Polskim ok. 700, w Wielkopolsce i na Pomorzu ponad 200. Znaczny wzrost ich liczby nastąpił w okresie międzywojennym, podczas okupacji niemieckiej część kas zlikwidowano, pozostałe poddano niemieckiemu nadzorowi. Po II wojnie światowej początkowo reaktywowane, w 1948 ich działalność została zwieszona, ponowny rozwój po 1956 r.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.