המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Kolej Łódzka

Kolej Łódzka – linia kolejowa uruchomiona w 1866 r., łączyła Łódź Fabryczną z Koleją Warszawską-Wiedeńską (węzeł Koluszki); zbudowana przez Towarzystwo Drogi Żelaznej Fabryczno-Łódzkiej J.G. Blocha (27 km toru). W 1903 r. otwarto połączenia Łodzi Kaliskiej z Widzewem i Słotwinami (15 i 36 km toru); połączenia te ułatwiły rozwój łódzkiego przemysłu; w 1912 r. przejęta przez państwo.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.