המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Kolej Wschodnia, Ostbahn

Kolej Wschodnia, Ostbahn – niemieckie przedsiębiorstwo państwowe w Generalnym Gubernatorstwie, utworzone 13 XI 1939, które przejęło i eksploatowało majątek Polskich Kolei Państwowych oraz sprawowało nadzór nad kolejami niepaństwowymi; początkowo K.W. podlegała Generalnej Dyrekcji Kolei Wschodniej, istniejącej w Urzędzie Generalnego Gubernatora (od XII 1940 — w rządzie GG), 1943 została całkowicie wcielona do Kolei Rzeszy (Reichsbahn); głównym zadaniem K.W. była obsługa transportów wojskowych oraz przewóz siły roboczej i ładunków na potrzeby niemieckiej gospodarki wojennej; personel kierowniczy K.W. stanowili wyłącznie Niemcy.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.