המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Komandosi

Komandosi – rozpowszechniona przez propagandę i publicystykę PRL nazwa grup młodzieży lewicowej (głównie studentów i asystentów) działających w latach 60. na Uniwersytecie Warszawskim; w dużej części skupieni wokół Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego, przeważnie rekrutowali się z członków Drużyn Walterowskich (część Organizacji Harcerskiej, później ZHP) prowadzonych w 2. połowie lat 50. przez Kuronia oraz uczestników Klubu Poszukiwaczy Sprzeczności (działającego 1962–63); należeli do nich m.in.: Adam Michnik, Teresa Bogucka, J. Dajczgewand, Jan Gross, J. Kofman, Irena Lasota, Jan Lityński, Aleksander Smolar, Henryk Szlajfer, Barbara Toruńczyk, Henryk Wujec; komandosi początkowo prowadzili pracę samokształceniową, później, uczestnicząc w zebraniach dyskusyjnych, domagali się m.in. demokratyzacji życia politycznego, zmian systemu gospodarczego oraz wolności słowa; komandosi zorganizowali demonstrację przeciwko decyzji władz państwowych o zdjęciu z afisza przedstawienia Dziadów w Teatrze Narodowym (30 I 1968), następnie wiec protestacyjny na UW (8 III), kierowali strajkami na uczelniach podczas marca 1968 (marzec 1968 w Polsce).

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.