המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Komisja Biura Politycznego KC PZPR do spraw Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Biura Politycznego KC PZPR do spraw Bezpieczeństwa Publicznego – powołana w lutym 1949 r. w celu kontroli i koordynacji działalności Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) oraz Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego (GZI WP) przez ścisłe kierownictwo PZPR; Komisja w zasadzie nie zbierała się w pełnym składzie; w jej obradach uczestniczyli: Bolesław Bierut (przewodniczący), członek Biura Politycznego KC – Jakub Berman (odpowiedzialny za MBP), Henryk Minc, Stanisław Radkiewicz (min. bezpieczeństwa publicznego) oraz wiceminister bezpieczeństwa publicznego (M. Mietkowski, Roman Romkowski, K. Świetlik), dyrektor X Departamentu MBP – A. Fejgin i sekretarz podstawowej organizacji partyjnej PZPR przy MBP; Komisja podejmowała decyzje o aresztowaniach i metodach stosowanych podczas przesłuchań więzionych osób w przygotowywanych procesach politycznych, m.in. procesu generałów, W. Komara, M. Spychalskiego, W. Gomułki; zajmowała się także sprawami strukturalnymi i personalnymi; pod szczególną jej kontrolą pozostawało Biuro Specjalne MBP, przekształcone w X Departament; odpowiedzialna za liczne zbrodnie i bezprawia; XII 1954 rozwiązana wraz z MBP.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.