המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Komitet Obywatelski do Spraw Opieki nad Polskimi Uchodźcami na Węgrzech

Komitet Obywatelski do Spraw Opieki nad Polskimi Uchodźcami na Węgrzech – został powołany w październiku 1939 r. przez przedstawicieli polskich emigrantów na Węgrzech. Początkowo stanowił przedstawicielstwo ministerstwa opieki społecznej polskiego rządu emigracyjnego. Przewodniczącym Komitetu był Henryk Sławik, jego zastępcą Andrzej Pysz. Komitet pośredniczył w sprawach między uchodźcami polskimi a władzami węgierskimi, zajmował się sprawami opieki społecznej, szkołami, opieką medyczną. Po zamknięciu 15.01.1941 poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Budapeszcie, Komitet zaczęto traktować jako reprezentację Polaków na Węgrzech: funkcje pełnili przedstawiciele partii oraz ministerstw z rządu polskiego w Londynie.

19.03.1944 r. wojska III Rzeszy wkroczyły na Węgry. Niemcy rozwiązali Komitet Obywatelski, a jego przywódców aresztowana. Z końcem lipca 1944 r. wywieziono ich do obozu koncentracyjnego Mauthausen. 23.08.1944 r. w podobozie Gusen zginęli Henryk Sławik (Prezes Komitetu Obywatelskiego), Andrzej Pysz (Zastępca), prof. Kazimierz Gurgul, Edmund Fietz "Fietowicz", prof. Stefan Filipkiewicz.

Hasło powstało w ramach projektu Zapisywanie świata żydowskiego w Polsce, którego autorką jest Anka Grupińska, znana polska dziennikarka i pisarka, specjalizująca się w najnowszej historii Żydów polskich. Projekt ten, zainicjowany w 2006 roku przez Muzeum Historii Żydów Polskich, polega na rejestrowaniu rozmów z polskimi Żydami wszystkich pokoleń.
Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.