המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Koncern Banku Gospodarstwa Krajowego

Koncern Banku Gospodarstwa Krajowego – koncern państwowy, w okresie międzywojennym popularne określenie grupy przedsiębiorstw znajdujących się pod zarządem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), w których kapitale akcyjnym partycypowało państwo; w skład koncernu wchodziły głównie przedsiębiorstwa zbrojeniowe oraz innych branż o dużym znaczeniu dla kraju; w przypadku niemożności wywiązania się przez kredytowane przedsiębiorstwo ze zobowiązań finansowych. państwo przejmowało część jego kapitału, stając się współwłaścicielem, a administrację takiego przedsiębiorstwa zlecano BGK; przedsiębiorstwa te korzystały z licznych przywilejów nieformalnych, jak np. pierwszeństwo w uzyskiwaniu korzystnych zamówień państw., tanich kredytów, zwolnień podatkowych.

  • Landau Z. , Koncern Banku Gospodarstwa Krajowego, „Kwartalnik Historyczny” 1994 nr 2.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.