המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Konfederacja Generalna Królestwa Polskiego

Konfederacja Generalna Królestwa Polskiego – związek mający organizować życie narodu i państwa w trakcie wojny Napoleona I z Rosją w 1812 r.; zawiązany 28.06.1812 podczas nadzwyczajnej sesji sejmu Księstwa Warszawskiego jako ciało pozakonstytucyjne, nawiązujące do staropolskich form ustrojowych; jej marszałkiem został A.K. Czartoryski; organem wykonawczym była Rada Konfederacji, akt K.G.K.P. proklamował zjednoczenie narodowe i przywrócenie dawnej państwowości polskiej; akces do Konfederacji złożyli m.in. król saski i ks. warsz. Fryderyk August I, a także specjalnie w tym celu zwołane sejmiki, zgromadzenia gminne oraz wiele instytucji i osób prawnych; od 14.07 1812 r. K.G.K.P. objęła również ziemie litewsko-ruskie. zajęte przez wojska napoleońskie; po przegranej kampanii 1812 r. Rada Konfederacji ewakuowała się do Krakowa, gdzie 30. 04.1813 zawiesiła działalność.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.