המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Kontrakty

Kontrakty – okresowe zjazdy gospodarcze szlachty 2. połowy XVI–1.połowy XIX w.; odbywały się w ustalonym czasie i miejscu, zawierano na nich umowy dotyczące obrotu ziemią, dzierżaw, cesji dożywoci, różnych operacji kredytowych (np. zastawy dóbr, zabezpieczenie wierzytelności na nieruchomościach) oraz wypłat posagów; najważniejsze od 2. połowy XVI w. w Poznaniu, później w Krakowie i Lwowie, nie znane na Mazowszu i Pomorzu; w XVIII w. najliczniejsze na ziemiach pd.-wsch., po 1. rozbiorze (1772) od 1774 w Dubnie, skąd 1798 przeniesiono je do Kijowa, gdzie przeżywały rozkwit do lat 30. XIX w.

Bibliografia:

  • Bielecka J., O zjazdach kontraktowych w Polsce, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 1955.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.