המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Kontyngent

Kontyngent [łac.] – określona liczba osób (np. rekrutów), ustalona wielkość dostaw dóbr, przywozu lub wywozu towarów za granicę; termin najczęściej odnoszący się do przymusowych dostaw rolnictwa, po zaniżonych cenach, w okresie wojny lub pod wpływem złej sytuacji aprowizacyjnej. W okresie I wojny świat. stosowane m.in. przez rządy Niemiec i Austro-Węgier, szczególnie silnie dotknęły chłopów polskich na okupowanych obszarach Królestwa Polskiego, którym pozostawiano tylko niewielką część produkcji. W odrodzonej Polsce utrzymano je do 1921, co umożliwiło gromadzenie żywności na zaopatrzenie kartkowe ludności i armii. Kontyngenty stały się podstawą stosunków wieś–miasto w Rosji po rewolucji październikowej 1917, jako tzw. prodrazwiorstka, następnie podatek w naturze i obowiązkowe dostawy; prodrazwiorstkę egzekwowano brutalnymi metodami przy użyciu wojska i ekip robotnicznych, bez żadnego ekwiwalentu dla chłopstwa; rekwizycje szczególnie silnie dotknęły gospodarstwa należące do zamożniejszych chłopów (tzw. kułaków); niekiedy chłopi stawiali czynny opór, co skłaniało władze do aresztowań, wywłaszczeń i innych represji. Z kontyngentów korzystali Niemcy w czasie II wojny świat. na obszarach okupowanych; w Polsce były one zdecydowanie wyższe w Generalnym Gubernatorstwie niż na ziemiach wcielonych do Rzeszy, w przypadku zbóż sięgały nawet 60% zbiorów; opornych chłopów karano konfiskatą mienia, paleniem budynków, a nawet śmiercią. Po wyzwoleniu w Polsce (1944–45) zamiast dotychczasowych kontyngentów wprowadzono (nieco zmniejszone) wojenne świadczenia rzeczowe rolnictwa, które egzekwowano do 1946; załamanie produkcji rolnej na początku lat 50. skłoniło władze PRL do ponownego wprowadzenia kontyngentów pod nazwą dostaw obowiązkowych.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.