המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Krajowa Reprezentacja Polityczna (KRP)

Krajowa Reprezentacja Polityczna (KRP) – reprezentacja gł. partii polit. Polski Podziemnej, utworzona 21 marca 1943 r. w wyniku przekształcenia Politycznego Komitetu Porozumiewawczego; organ doradczy Delegata Rządu RP na Kraj; w jej skład wchodzili przedstawiciele partii polit.: SL — J. Grudziński, PPS-WRN — K. Pużak, SP — J. Kwasiborski, później F. Urbanik, SN — S. Sacha, później W. Jaworski; dążyła do opracowania wspólnej platformy polit., wzmocnienia współpracy między stronnictwami oraz instytucjami pol. państwa podziemnego (z Delegatem Rządu RP na Kraj, KG AK); 15 VIII 1943 partie podpisały Deklarację porozumienia politycznego czterech stronnictw — stanowiących KRP; Deklaracja... głosiła, iż KRP stanowi surogat parlamentu pol. w konspiracji, zapowiadała powołanie Rady Jedności Nar., głosiła konieczność przeprowadzenia po wojnie reform społ., stała na stanowisku nienaruszalności przedwojennej granicy wsch. Polski oraz nabytków terytorialnych na zachodzie; X 1943 KRP powołała Społeczny Komitet Antykomunistyczny; 9 I 1944 przekształcona w Radę Jedności Narodowej.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.