המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Krakowski Kwartet Smyczkowy

Krakowski Kwartet Smyczkowy – powstał w 1931 r. z inicjatywy prof. Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego, wiolonczelisty Ferdynanda Macalika. Członkami jego byli m.in.: Stanisław Eibenschütz – I skrzypce i S. Schleichkorn – altówka, okazjonalnie Kazimiera Lipschütz – fortepian.

L.T. Błaszczyk, „Żydzi w kulturze muzycznej działający na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.