המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Księga Liczb

Księga Liczb (gr. Arithmoí, łac. Numeri) – księga biblijna, 4. tom Pięcioksięgu; zawiera kolejno: sprawozdanie ze spisu ludności Izraela z wieloma danymi liczbowymi (stąd nazwa), sporządzone (według K.L.) w czasach pobytu Izraelitów na pustyni, ale faktycznie później; zawiera m.in.: prawa głównie o charakterze kultowym, relacje o trudach związanych z pobytem Izraelitów na pustyni oraz o podboju Zajordania pod wodzą Mojżesza, opis podziału ziem między plemiona izraelskie (który też odzwierciedla stan późniejszy).

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.