המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Księga Mądrości

Mądrość Salomona – gr. księga Starego Testamentu, napisana pod pseudonimem króla Salomona, kanoniczna w katolicyzmie i prawosławiu, ale nie w protestantyzmie (księgi deuterokanoniczne); powstała w Egipcie na przeł. I w. p.n.e. i I w. n.e.; ma charakter mowy dydaktycznej o cechach poetyckich, której treść stanowią rozważania o losach człowieka, pochwała mądrości Bożej i stwórczych dzieł Boga oraz krytyka religii politeistycznej; przy przedstawianiu judaizmu wykorzystano pojęcia zaczerpnięte z greckiej kultury i filozofii; wśród ksiąg Starego Testamentu, K.M. najwyraźniej mówi o życiu po śmierci.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.