המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Księga Powtórzonego Prawa

Księga Powtórzonego Prawa – Deuteronomium, ostatnia księga Pięcioksięgu (Stary Testament, Tora); zawiera głównie przepisy prawne z tzw. tradycji deuteronomicznej (czasy reformy religijne Jozjasza pod koniec VII w. p.n.e.), włączone do Pięcioksięgu jako drugi (po Księdze Kapłańskiej) zbiór praw; koncepcje teologiczne tej tradycji wpłynęły na księgi historyczne Starego Testamentu od Księgi Jozuego po Księgi Królewskie.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.