המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Księga Sędziów

Księga Sędziów – księga Starego Testamentu zawierająca hist. i legendarne przekazy z życia plemion izraelskich w Kanaanie przed powstaniem monarchii (XII–XI w. p.n.e.); powstała prawdopodobnie pod koniec VII w. p.n.e.; wymienia 12 sędziów (właściwie wodzów) plemion izraelskich i ich zwycięstwa (liczba 12 ma charakter symbol. i nawiązuje do tradycyjnych 12 pokoleń Izraela); zawiera bardziej szczegółowe informacje o: Deborze i Baraku, Gedeonie, Abimeleku, Jeftem, Samsonie, osiedleniu plemienia Dan na północ od Galilei, wojnie z plemieniem Beniamina; chronologia tych epizodów jest trudna do ustalenia; treść teologiczna Księgi wyraża się w danej Izraelowi przestrodze — brak wierności Bogu przynosi narodowi upadek, natomiast pokuta za popełnione grzechy przywraca znów łaskę.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.