המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Księgi Kronik

Księgi Kronik – w Biblii dwuczęściowy utwór hist., na który składają się genealogie od Adama do powrotu Judejczyków z wygnania do Babilonii, dzieje rządów Dawida i Salomona i kronika królestwa judzkiego do wygnania (X–VI w. p.n.e.); w stosunku do Ksiąg Samuela i Ksiąg Królewskich relacja zamieszczona w K.K. jest na ogół wtórna i bardziej hagiograficzna (upiększenie Dawida); skupia się ona zwłaszcza na dziejach świątyni i kultu, co zapewne odzwierciedla punkt widzenia autora żyjącego w czasach pers. rządów na Bliskim Wschodzie; K.K. powstały prawdopodobnie w IV w. p.n.e.; często uważa się je wraz z Księgą Ezdrasza i Księgą Nehemiasza za jedną całość, zw. dziełem kronikarskim, i za dzieło jednego autora (umownie zw. Kronikarzem) lub jednej szkoły.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.