המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Księgi Królewskie

Księgi Królewskie – w Biblii dwuczęściowy utwór hist., obejmujący dzieje królestw Judy i Izraela od schyłku rządów Dawida (X w. p.n.e.) do upadku Jerozolimy (586 p.n.e.); większość tekstu K.K. powstała zapewne pod koniec VII w. p.n.e. (za panowania Jozjasza w Judzie), całość — w VI w. p.n.e. podczas wygnania do Babilonii; K.K. korzystają z dawniejszych kronik i zawierają dość wiarygodne wiadomości hist. o opisywanym okresie, jeśli pominąć pewne wątki legendarne (np. związane z Eliaszem i Elizeuszem) i nieścisłości chronologiczne; w staroż. przekładach bibl. i w wielu nowoż. 1–2 Księgi Samuela i 1–2 K.K. są określane jako 1–4 K.K. lub 1–4 Księgi Królów, gdyż tworzą jeden cykl; kontynuuje on opis dziejów Izraela zaczęty w Księdze Jozuego i Księdze Sędziów i wraz z nim tworzy dzieło deuteronomiczne, pochodzące od jednego autora (lub z jednego kręgu) i jednolicie interpretujące historię Izraelitów pod kątem ich wierności Jahwe.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.