המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Ministerstwo Przemysłu i Handlu

Ministerstwo Przemysłu i Handlu - instytucja utworzona 1918 w Polsce, działała do IX 1939; 1923 przejęło kompetencje Ministerstwa Poczt i Telegrafów, a 1924–26 nadzorowało działalność Generalnej Dyrekcji Poczt i Telegrafów; do zadań M.P. i H. należało kierowanie państw. polityką przem.-handl., m.in.: sprawy organizacji, produkcji, zbytu i cen artykułów przem., górn.-hutniczych i rzemiosła, wewn. polityki handl. i współpracy gosp. z zagranicą, handl. żeglugi mor., organizacji i eksploatacji portów, rybołówstwa mor., nadzór nad wykonawstwem ustawodawstwa przem.-handl., nad spółkami handl., izbami przem.-handl. i stowarzyszeniami przemysłowców.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.