המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Naczelna Rada Zrzeszeń Kupiectwa Polskiego

Instytucja utworzona 1925 w wyniku porozumienia organizacji kupieckich 3 byłych zaborów, mająca na celu uzgadnianie i koordynację działalności tych organizacji; najwyższą władzą były zwoływane periodycznie zjazdy; przestała istnieć IX 1939; odnowiona 1947 jako Nacz. Rada Zrzeszeń Kupieckich RP, reprezentowała terenowe i branżowe zrzeszenia kupieckie wobec władz państw.; od 1948 jej działalność była ograniczana na skutek likwidacji pryw. kupiectwa, 1951 rozwiązana.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.