המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Nahuma Księga

Nahuma Księga – jedna z ksiąg Starego Testamentu należących do zbioru tzw. proroków mniejszych, przypisywana żyjącemu w VII w. p.n.e. prorokowi Nahumowi; składa się z 2 zasadniczych części: 1) tzw. psalmu alfabetycznego sławiącego moc Boga przybywającego na sąd oraz 2) wyroczni przeciwko Niniwie; K.N. akcentuje potęgę Boga panującego nad całym światem, zapowiada sąd nad Niniwą symbolizującą grzeszników, wybawienie wyznawców Boga z niedoli i przywrócenie świetności Izraela; pod względem lit. charakteryzuje się bogactwem figur i tropów poet., czystością i zwięzłością stylu; należy do najbardziej oryginalnych pism Starego Testamentu.

P. Szefler, Księga Nahuma. Wstęp, przekład, komentarz, Poznań 1968, <<Pismo Święte Starego Testamentu>> t. 12 cz. 2.
T. Brzegowy, Księga Nahuma, [w:] T. Brzegowy, Prorocy Izraela, cz. 2, Tarnów 1997.
T. Brzegowy, Pan jest cierpliwy, ale sprawiedliwy, [w:] Wielki świat starotestamentowych proroków, Warszawa 2001, <<Wprowadzenie w Myśl i Wezwanie Ksiąg Biblijnych>> t. 4.
W. Rudolph, Micha, Nahum, Habakuk, Zephanja, Gutersloh 1975, <<Kommentar zum Alten Testament>> Bd. 13/3.

© Treść hasła pochodzi z serwisów wiedzowych PWN; zobacz sam: Encyklopedia PWN, Słowniki języka polskiego i Słowniki obcojęzyczne.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.