המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Plan sześcioletni

Plan Rozwoju Gospodarczego i Budowy Podstaw Socjalizmu 1950–55 lub Plan sześcioletni – plan gosp. przyjęty 21 VII 1950; zakładał priorytet dla przemysłu ciężkiego oraz kolektywizację rolnictwa; pod wpływem zaostrzania się sytuacji międzynar. po wybuchu wojny koreańskiej znacznie przyspieszono rozwój przemysłu zbrojeniowego, kosztem wytwórczości konsumpcyjnej, rolnictwa i transportu; zdecydowanie pogorszyło się zaopatrzenie ludności miast, co wywołało niezadowolenie i strajki; dynamicznemu rozwojowi przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego towarzyszyły liczne dysproporcje i nierównowaga gosp., a zwł. stałe braki podstawowych produktów, zwł. żywnościowych i higienicznych.

  • J. Kaliński Polityka gospodarcza Polski w latach 1948–1956, Warszawa 1987.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.