המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Shoah

Shoah  zagłada, katastrofa, określenie ludobójstwa Żydów w czasie II wojny świat., szoa.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.