המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Szmonces

szmonces [jidysz] – kawał, dowcip żydowski.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.