המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Szmugiel

szmugiel – potajemne dostarczanie towarów, przemyt.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.