המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Sztyletnicy

popularna nazwa tajnego specjalnego oddziału policji nar. (żandarmerii) 1862–64 w Królestwie Pol., przeznaczonego do likwidacji osób uznanych przez władze konspiracyjne za wyjątkowo szkodliwe (nazwa od uzbrojenia członków w sztylety), m.in. dokonali nieudanych zamachów na A. Wielopolskiego; dowódca — E. Szafarczyk.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.