המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

TANACH

TANACH – skrót określający Biblię hebrajską, utworzony z początkowych liter trzech części Pisma: Tora, Newiim i Ketuwim, czyli Pięciok-sięgu, Proroków i Pism.     

Renata Piątkowska

Za: Tomaszewski J., Żbikowski A., Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, Warszawa 2001. 

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.