המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Uczeni w Piśmie

uczeni w Piśmie, hebr. soferim  nazwa żydowskich znawców Prawa (Tora), pojawiająca się często w Nowym Testamencie; od czasów Ezdrasza (V w. p.n.e.) klasa ludzi wykształconych (kaznodziejów, sędziów, nauczycieli); w czasach Jezusa u. w P. wchodzili — oprócz kapłanów i arystokratów — w skład sanhedrynu, przy czym większość z nich popierała stronnictwo faryzeuszy.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.