המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Wojna austriacko-polska 1809

kampania w okresie wojen napoleońskich przeprowadzona samodzielnie przez wojska Księstwa Warsz. i ochotników z Galicji pod wodzą ks. J. Poniatowskiego w ramach wojny austr.-fr.; 30-tysięczny korpus austr. arcyks. Ferdynanda zaatakował Księstwo Warsz., licząc na łatwe zajęcie tego państewka i przekazanie go Prusom w zamian za ich przystąpienie do walki przeciw Napoleonowi I; Poniatowski, mimo iż dysponował ponaddwukrotnie słabszymi siłami, wydał nieprzyjacielowi 19 IV bitwę pod Raszynem; skuteczne odparcie ataku Austriaków przez 12 tys. Polaków wywołało respekt Ferdynanda, który zgodzil się na zawieszenie broni i spokojną ewakuację armii pol. na prawy brzeg Wisły; niewielkie oddziały, wsparte przez Gwardię Nar. pod wodzą gen. J.H. Dąbrowskiego i gen. J. Zajączka, utrudniały dalszy atak Austriakom, a gł. siły pod wodzą Poniatowskiego wyzwoliły znaczną część zaboru austr. z Sandomierzem, Lublinem, Zamościem, Lwowem i Krakowem; sukcesy te zostały częściowo zredukowane wskutek działań wojsk ros., formalnie „sojuszników” Księstwa Warsz., faktycznie współdziałających z Austriakami. Dzięki zwycięskiej kampanii Napoleona I, na mocy ogólnego pokoju fr.-austr. w Schönbrunn (14 X 1809), Księstwo Warsz. zostało powiększone o ponad 50 tys. km2 — tzw. ziemie III rozbioru należące uprzednio do Austrii, wraz z Zamojszczyzną; była to pierwsza zwycięska dla pol. oręża wojna od kampanii wiedeńskiej Jana III Sobieskiego (1683).

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.