המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Wydział Rządu Narodowego w zaborze pruskim

zw. Wydziałem Wykonawczym Rządu Narodowego, w okresie powstania styczniowego 1863–64 kierowniczy organ władz powstańczych na obszarze zaboru prus., utworzony 1 XII 1863 w Poznaniu; skład: J. Łukaszewski jako komisarz pełnomocny Rządu Nar. na zabór prus., prezes Wydziału oraz 4 czł.; działał za pośrednictwem naczelników wojew., miejskich i policji; istniał do wiosny 1864.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.