המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Zjednoczenie Patriotyczne „Grunwald”

Zjednoczenie Patriotyczne „Grunwald”  organizacja polit. powołana III 1981 w Warszawie związane z tzw. dogmatycznymi działaczami PZPR; wysuwało hasła zwalczania dominacji w życiu społ. Polski grup ukształtowanych na podstawie nar. (Żydów), zaw. i in. oraz przeciwstawienia się zagrożeniom zewn., gł. niem.; prowadziło działalność propagandową (współpracowało z tyg. „Rzeczywistość”); liczyło ok. 1 tys. czł.; przewodniczący m.in.: B. Poręba, M. Trzeciak; po 1989 działalność Zjednoczenia Patriotycznego „Grunwald” zamarła, część działaczy przeszła do Partii „X” i Przymierza „Samoobrona”.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.