המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Związek Akademicki Młodzieży Polskiej (ZAMP)

Związek Akademicki Młodzieży Polskiej (ZAMP) – organizacja studencka, powołana VII 1948 w wyniku połączenia Akademickiego Związku Walki Młodych „Życie”, Związku Niezależnej Młodzieży Socjalist. oraz akademickich kół Związku Młodzieży Wiejskiej RP i Związku Młodzieży Demokr.; stanowił autonomiczną część Związku Młodzieży Polskiej (ZMP); politycznie podporządkowany PPR, następnie PZPR; wpływał na działalność wyższych uczelni, m.in. rekrutację studentów, program i dyscyplinę studiów, studencki ruch nauk., sprawy socjalne (Bratnie Pomoce); 1950 ZAMP liczył ok. 40 tys. czł. (36% ogółu studentów); organ prasowy — „Po prostu”; przewodniczący: Z. Wróblewski, J. Ładosz; 1950 ZAMP wcielono do ZMP.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.