המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Związek Chłopski (1924)

Związek Chłopski (ZCh) – stronnictwo polit., utworzone 1924 z połączenia Pol. Stronnictwa Lud.-Lewica z Pol. Związkiem Ludowców (grupa posłów z J. Brylem, którzy wystąpili z PSL „Piast”); przyjął program PSL-Lewicy; nie uzyskał szerszych wpływów; I 1926 przyłączył się do Stronnictwa Chłopskiego; gł. działacze: Bryl, A. Pluta, J. Stapiński, M. Cieplak; organy prasowe: „Sztandar Ludowy”, „Chłopska Prawda”, „Przyjaciel Ludu”; 1928 Stapiński wznowił działalność ZCh jako stronnictwa prorządowego; po 1930 wchłonięty przez BBWR.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.