המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Związek Kosynierów

Związek Kosynierów  konspiracyjna organizacja niepodległościowa, działająca 1820–26 w Wielkopolsce; powstała w wyniku rozłamu w poznańskiej loży Wolnomularstwa Nar.; do Z.K. należeli gł. byli oficerowie napoleońscy, w końcu 1821 kierownictwo objął gen. J.N. Umiński; związek był luźno związany z Tow. Patriotycznym, miał oblicze bardziej konserwatywne; kres jego działalności położyły aresztowania (m.in. Umińskiego); ideologicznie zbliżony do kaliszan, wysuwał hasła Konstytucji 3 maja 1791; członkowie Z.K. byli w opozycji wobec W. Łukasińskiego, atakowali koncepcję wiązania bytu nar. z osobą Aleksandra I Romanowa i z Rosją; uniezależniwszy się od Warszawy, wprowadzili formy organizacyjne zbliżone do karbonaryzmu.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.