המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Związek Młodej Polski

organizacja młodzieżowa, zał. 23 VI 1937 jako oficjalna ekspozytura młodzieżowa Obozu Zjednoczenia Narodowego; do 1938 skupiał grupy młodzieży nar.-radykalnej, później prawicową młodzież sanacyjną; Z.M.P. głosił hasła nar.-radykalne, konieczność zintegrowania całej młodzieży pol. oraz wychowania jej w duchu nar. i chrześc.; postulował ideę silnych rządów i hierarchicznej organizacji społeczeństwa, emigrację Żydów z Polski; Z.M.P. kierował formalnie szef OZN płk A. Koc, faktycznie — J. Rutowski, zwolennik ONR „Falanga”, którego członkowie licznie wstąpili do Z.M.P.; był zorganizowany na zasadzie hierarchicznego podporządkowania władzom Związku; XII 1937 liczył ok. 40 tys. czł. podzielonych na sekcje; tworzono również Drużyny Obronne podejmujące działania bojówkarskie; działalność prowadzona w prorządowym Związku przez grupę Falangi wywołała protesty innych ugrupowań sanacyjnych i doprowadziła do odwołania Koca (XII 1937); nowy szef, gen. S. Skwarczyński, dążył do ograniczenia wpływów ONR; II 1938 podporządkował Związek Służbie Młodych OZN, której szef, mjr E. Galinat, stanął na czele Z.M.P.; 22 IV 1938 Rutowski z grupą falangistów opuścił Z.M.P.; rola Związku została znacznie ograniczona; organ prasowy: mies. „Młoda Polska”.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.