המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Związek Młodzieży Polskiej „Zet”

Związek Młodzieży Polskiej „Zet” (ZMP „Zet”, Zet) – tajna organizacja działająca w pol. skupiskach akademickich 3 zaborów, zał. 1887 przez Z. Balickiego; 1888 podporządkowany Lidze Pol.; głosił program niepodległościowy; 1894 rozbity aresztowaniami; 1898 reaktywowany i podporządkowany Lidze Narodowej; Zet utworzył m.in.: 1887 Zjednoczenie Tow. Młodzieży Pol. Zagranicą, 1901 Związek im. Jana Kilińskiego, 1906 Organizację Młodzieży Narodowej; od 1905 Zet organizował bojkot szkół ros. w Królestwie Pol.; 1909 zerwał z Ligą Nar., nie godząc się z szukaniem oparcia w Rosji, część działaczy utworzyła Zarzewie, pozostali — 1911 tzw. nowy Zet; organizacje Zetu 1908–14 działały w polskich organizacjach wojskowo-niepodległościowych 1908–14, a podczas I wojny świat. — w Legionach Pol.; gł. działacze: T. Grużewski, S.L. Janikowski, Z. Lechnicki, J.L. Popławski, J.K. Potocki, K. Wyszyński; organy prasowe: „Teka”, „Dla Polski”, „Wici”.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.