המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Związek Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej (ZNMS)

Związek Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej (ZNMS) – organizacja młodzieży akademickiej, zał. 1917; kontynuował działalność Unii Stowarzyszeń Pol. Młodzieży Postępowo-Niepodległościowej; 1922 samodzielne środowiska poszczególnych uczelni połączyły się w jednolitą organizację ogólnokrajową; ZNMS działał gł. w środowisku warsz. i krak.; politycznie związany z PPS; współpracował z TUR i OM TUR; prowadził samokształcenie, organizował odczyty, dyskusje; dwukrotnie grupy młodzieży komunist. dokonały rozłamu w organizacji i utworzyły: 1923 ZNMS „Życie”, 1927 Organizację Młodzieży Socjalist. „Życie”; 1938 władze państw. rozwiązały ZNMS; jego kontynuacją była Sekcja Akademicka PPS; podczas II wojny świat. część czł. ZNMS powołała grupę Płomienie; IV 1946 w wyniku połączenia kół akademickich OM TUR (tworzonych od X 1945) odbudowano ZNMS; 1946 liczył ok. 650 czł., 1948 — 5 tys.; gł. działacze: A. Munk, J. Strzelecki, S. Zawadzki; I 1948 ZNMS współtworzył Federację Pol. Organizacji Studenckich, VII 1948 wszedł w skład Związku Akademickiego Młodzieży Polskiej.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.