המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Związek Odbudowy Rzeczypospolitej (ZOR)

Związek Odbudowy Rzeczypospolitej (ZOR) – konspiracyjna organizacja polit.-wojsk., utworzona X 1939 przez czł. SD i Związku Pol. Młodzieży Demokr.; od I 1944 pod nazwą Związek Wolnej Polski; działał w Warszawie i środkowej Polsce (okręgi: Kraków, Lublin, Łódź); początkowo współpracował z CKON, 1940 podporządkował się ZWZ-AK (do 1943 wcielano pion wojsk.); współzałożyciele i przewodniczący: T. Żenczykowski („Kania”), 1944 A. Czarnowski („Adam”); ZOR prowadził propagandę i dywersję; organy prasowe: „Wolna Polska”, „Komunikat Wolnej Polski”; członkowie organizacji pracowali w BIP KG ZWZ-AK, Społ. Organizacji Samopomocy; VII 1944 ZOR, zachowując niezależność, współtworzył Zjednoczenie Demokr.; po upadku powstania warsz. 1944 kontynuował pracę konspiracyjną, gł. w Krakowie; pod koniec 1945 zakończył działalność (wyjazd z kraju Żenczykowskiego).

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.