המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Związek Patriotów

Związek Patriotów  tajna organizacja inteligencka, zał. w Warszawie przed I wojną świat.; skupiał gł. czł. i sympatyków PPS-Frakcji Rewolucyjnej; na terenach Królestwa Pol. zajętych przez państwa centralne, działał legalnie; wchodził do Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, Zjednoczenia Organizacji Niepodległościowych, Unii Stronnictw Niepodległościowych., Kom. Nacz. Zjednoczonych Stronnictw Niepodległościowych, CKN i akceptował ich linię polit.; I 1917 przekształcił się w Partię Niezawisłości Nar. (Stronnictwo Niezawisłości Narodowej); gł. działacze: A. i T. Śliwińscy, S. Thugutt, M. Downarowicz, T. Szpotański, T. Grużewski, W. Rzymowski, I. Peszke; organy prasowe: „Prawda”, „Widnokrąg”, „W przededniu”.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.