המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Związek Plebejuszy

Związek Plebejuszy  tajna organizacja patriotyczno-rewolucyjna, zał. 1842 w Poznaniu przez W.M. Stefańskiego; cel — walka o niepodległość Polski i przemiany społ. w duchu demokr.: Z.P. dążył do powstania, które byłoby jednocześnie rewolucją społ.; na ukształtowanie ideologii organizacji wywarł wpływ E. Dembowski; Związek działał w środowisku plebejskim, gł. w Wielkopolsce, sięgał wpływami na Pomorze Gdańskie i Śląsk, utrzymywał kontakty z Galicją i Królestwem Pol.; gł. działacze: Stefański, J. Esman, M. Palacz; po aresztowaniu Stefańskiego (1845) połączył się z Centralizacją Poznańską (Komitet Poznański).

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.