המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Związek Powstańców Warszawskich

Związek Powstańców Warszawskich  organizacja kombatancka zrzeszająca byłych żołnierzy powstania warszawskiego 1944; celem Związku jest utrwalanie i upamiętnianie historii powstania warsz. przez inspirowanie i popieranie działalności wydawniczej i publicyst., gromadzenie relacji i pamiątek, współudział w organizowaniu Muzeum Powstania Warsz., upamiętnianie miejsc walk powstańczych i patronat nad Pomnikiem Powstania Warsz., organizowanie pomocy socjalnej dla żołnierzy powstania warsz.; jednostkami organizacyjnymi Związku są koła środowiskowe, skupiające żołnierzy poszczególnych oddziałów powstania oraz koła terenowe.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.