המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Związek Powstańców Wielkopolskich (ZPW)

Związek Powstańców Wielkopolskich (ZPW) – organizacja kombatancka skupiająca uczestników powstania wielkopolskiego 1918–19, zał. 1928; utworzony 1928 jako kontynuacja Związku Uczestników Powstania Wielkopol. 1918–19; 1928–32 wchodził w skład Związku byłych Uczestników Powstań Nar. RP, a od 1932 — Związku Weteranów Powstań Nar. RP 1914–19 (na jego czele gen. S. Taczak), który 1937 połączył się z Tow. Powstańców Wielkopol. (zał. na przeł. 1918 i 1919), tworząc ZPW; działał do 1939; 1946 reaktywowany; 1949 wszedł w skład ZBoWiD (od 1990 Związek Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Polit.).

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.