המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Związek Północnoniemiecki 1866

Związek Północnoniemiecki 1866, niem. Norddeutscher Bund  związek 22 państw niemieckich leżących na północ od Menu, utworzony 18 VIII 1866 przez Prusy, po wojnie austriacko-pruskiej, w miejsce Związku Niemieckiego; organy ustawodawcze: Rada Związkowa (Bundesrat, złożony z przedstawicieli rządów, na czele jego prezydium stał kanclerz, o szerokich uprawnieniach) i sejm (Reichstag, posłowie z powszechnych wyborów); 1867 sejm uchwalił konstytucję, opracowaną przez O. von Bismarcka jako kanclerza Związku; jego polityką zagraniczną kierowały Prusy; Z.P. był wstępem do zjednoczenia Niemiec pod egidą Prus; istniał do utworzenia cesarstwa niemieckiego I 1871.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.