המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Jewish Central Emigration Society JEAS

Żydowskie Centralne Towarzystwo Emigracyjne „JEAS” - instytucja założona w Polsce w 1924 i działająca do 1939, która stawiała sobie za cel zapewnienie emigrantom żydowskim pomocy materialnej i organizacyjnej. JEAS był częścią składową międzynarodowej organizacji emigracyjnej HICEM. Centralne Biuro mieściło się w Warszawie, zaś lokalne oddziały w Białymstoku, Brześciu, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Lwowie, Równem i Wilnie. JEAS udzielił pomocy ponad 300 tyś. emigrujących z Polski Żydów. Przeprowadzono formalności niezbędne dla zdobycia paszportu przez 60 tysięcy, uzyskano ponad 20 tysięcy wiz, zakupiono 20 tysięcy kart okrętowych, wydano ponad 100 tyś. zł na zasiłki dla emigrantów. Pomagano także w nawiązaniu kontaktu z krewnymi w USA. Na znacznie mniejszą skalę JEAS organizował również kursy językowe i zawodowe dla emigrantów. Środki na prowadzenie działalności pochodziły z budżetu HICEM oraz składek członkowskich.

Natalia Aleksiun

Za: Tomaszewski J., Żbikowski A., Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, Warszawa 2001. 

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.